Επιστημονικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 
Μέλη: Ιωάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστροφυσικής

  • Κάλφας Βασίλης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.
  • Κουλουμπαρίτσης Λάμπρος, Μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών
  • Lennox James, Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Pittsbourgh, των Η.Π.Α.
  • McKirahan Richard, Καθηγητής Κλασσικών Σπουδών του Pomona College, Η.Π.Α.
  • Στυλιανού Άρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.