“Ο Αριστοτέλης Σήμερα” Α’ Κύκλος Διαλέξεων για τον Μακεδόνα Φιλόσοφο