''Βοτανική Περιήγηση στα Αρχαία Στάγειρα'' από την Καθηγήτρια της Βιολογίας κ. Στυλιανή Κοκκίνη, Σάββατο 1 Ιουνίου 2013