8η Διάλεξη, "Διεθνές Colloquium για τον Αριστοτέλη" - Διάλεξη του Καθηγητή Ευάγγελου Μουτσόπουλου, Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, 22 Μαΐου 2013