Ημερίδα με θέμα: "Αριστοτέλους Περίπατοι: Από την Σχολή της Μίεζας (Νάουσα) Στο Λύκειον των Αθηνών", Κυριακή 9 Ιουνίου 2013, Στο Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, Μίεζα