''Πολιτιστικός Περίπατος στα Βήματα του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου'', Νάουσσα, 5 Ιουλίου, 2013