''Πολιτιστικός Περίπατος στα Βήματα του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου'', Μίεζα, 6 Ιουλίου, 2013