''Πολιτιστικός Περίπατος στα Βήματα του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου'', Πέλλα, 6 Ιουλίου, 2013