9η Διάλεξη, “Διεθνές Colloquium για τον Αριστοτέλη” – Διάλεξη του Καθηγητή James Lennox, 29 Μαΐου 2013