''Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών Νέας Υόρκης'' - Διάλεξη της Προέδρου του ''Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών'' Καθηγήτριας Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου, Σάββατο 1η Μαρτίου 2014, Whitestone, New York