Χριστουγεννιάτικη συνάντηση στο "Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών" A.Π.Θ., 21 Δεκεμβρίου 2016