Διεθνές Συμπόσιο: "Το Αριστοτελικό Δυναμικό Μοντέλο της Φύσης. Μία Διεπιστημονική Προσέγγιση", 9 Μαΐου 2017