Επιστημονική συνεργασία του Kαθηγητή Ennio De Bellis με το ΔΙ.Κ.Α.Μ. στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS