Αριστείδης Γωγούσης

Ιδιότητα: 
Καθηγητής Τμήματος Αυτοματισμού, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης