Μαρία Κεχαγιά

Ιδιότητα: 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τομέας Φιλοσοφίας, Α.Π.Θ.
Σύντομο Βιογραφικό: