Έλενα Λάππα

Ιδιότητα: 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
Σύντομο Βιογραφικό: