Χριστίνα Παπαχρήστου

Χριστίνα Παπαχρήστου
Ιδιότητα: 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
Σύντομο Βιογραφικό: