Χρήστος A. Πεχλιβανίδης

Ιδιότητα: 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
Σύντομο Βιογραφικό: