Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου

Εκτενές βιογραφικό
 
Επιστημονικώς Υπεύθυνη της 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
“Η εδραίωση της σύγχρονης συζήτησης στην Αριστοτελική σκέψη” του Ερευνητικού Προγράμματος “ΘΑΛΗΣ”:

«Aspects and Prospects of Realism in the Philosophy of Science and Mathematics»
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/375791
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Κωδικός Έργου: 867
Mis: 375791
Διάρκεια: 48 (2012-2015)
Προϋπολογισμός: 599 150.00
Διαύγεια: ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Δ2Γ

 

Ιδιότητα: 
Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Α.Π.Θ.
Σύντομο Βιογραφικό: