Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου

Εκτενές βιογραφικό

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνη της 2ης Ερευνητικής Ομάδας:

“Η εδραίωση της σύγχρονης συζήτησης στην Αριστοτελική σκέψη” του Ερευνητικού Προγράμματος “ΘΑΛΗΣ”:

«Aspects and Prospects of Realism in the Philosophy of Science and Mathematics»

http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/375791

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου: 867

Mis: 375791

Διάρκεια: 48 (2012-2015)

Προϋπολογισμός: 599 150.00

Διαύγεια: ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Δ2Γ

 

Ιδιότητα: 
Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Α.Π.Θ.
Σύντομο Βιογραφικό: